Disclamer

Aansprakelijkheidsuitsluiting:
Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij het samenstellen van deze website. Er bestaat echter de mogelijkheid dat delen van de informatie niet (langer) correct zijn.

De redactie garandeert dan ook op geen enkele wijze de juistheid van die informatie. Iedere aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het gebruik van deze website en de zich daarop bevindende informatie, is uitgesloten.